Porodično pravo

Porodično pravo

Polazeći od značaja koji u društvu ima porodica odnosno značaja i kompleksnosti pitanja koja proističu iz porodičnih odnosa, advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža kako savjetodavne usluge u oblasti porodičnog prava tako i usluge zastupanja u postupcima razvoda braka, podjele zajedničke imovine, utvrđivanja postojanja bračne zajednice, zakonskog izdržavanja, stavljajući uvijek težište na zaštitu interesa djece i njihovih prava.