Nasljedno pravo

Nasljedno pravo

Nasljedno pravo

Poslovna orijentacija advokatske kancelarije advokata Dušana M. Damjanovića usmjerena je i na pružanje kako savjetodavnih usluga u oblasti nasljednog prava tako i na zastupanje u svim vrstama sporova iz nasljedno pravnih odnosa, a naročito na zastupanje u postupcima raspravljanja zaostavštine, sačinjavanje testamenata kao i zastupanje u postupcima za poništavanje ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju te zastupanje u postupcima za poništavanje testamenta.