Upravno pravo

Upravno pravo

Upravno pravo

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža usluge zastupanja u upravnim postupcima pred svim organima uprave, inspekcijskim organima, ali i svim drugim organima koji na osnovu zakona obavljaju poslove državne uprave. Takođe, advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža usluge zastupanja pred upravnim sudovima u upravnim sporovima.