Krivično pravo

Krivično pravo

Krivično pravo

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža usluge zastupanja kako u fazi istrage tako i u fazi krivičnog postupka stavljajući težište na zastupanje i odbranu optuženih za krivična djela protiv imovine, privrede i službene dužnosti.