Dušan M. Damjanović

Oblasti rada

uspješno bavljenje advokaturom zahtjeva stalno usavršavanje

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža usluge zastupanja kako u fazi istrage tako i u fazi krivičnog postupka stavljajući težište na zastupanje i odbranu optuženih za krivična djela protiv imovine, privrede i službene dužnosti.

Poslovna orijentacija advokatske kancelarije advokata Dušana M. Damjanovića usmjerena je i na pružanje kako savjetodavnih usluga u oblasti nasljednog prava tako i na zastupanje u svim vrstama sporova iz nasljedno pravnih odnosa, a naročito na zastupanje u postupcima raspravljanja zaostavštine, sačinjavanje testamenata kao i zastupanje u postupcima za poništavanje ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju te zastupanje u postupcima za poništavanje testamenta.

Težište rada Advokatske kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića stavljeno je na pružanje usluga zastupanja u sporovima proisteklim iz hartija od vrijednosti odnosno mjenice tako da je kancelarija specijalizovana za oblast mjeničnog prava. Advokatska kancelarija ne samo da pruža usluge zastupanja u sporovima etabliranim na ugovornim odnosima već i usluge sačinjavanja raznih vrsta ugovora kao i usluge zastupanja u sporovima za naknadu štete.

Polazeći od značaja koji u društvu ima porodica odnosno značaja i kompleksnosti pitanja koja proističu iz porodičnih odnosa, advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža kako savjetodavne usluge u oblasti porodičnog prava tako i usluge zastupanja u postupcima razvoda braka, podjele zajedničke imovine, utvrđivanja postojanja bračne zajednice, zakonskog izdržavanja, stavljajući uvijek težište na zaštitu interesa djece i njihovih prava.

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića, vrlo analitično, uz izuzetnu posvećenost interesima klijenata, pruža kako usluge pravnog savjetovanja u oblasti radnog prava tako i usluge sačinjavanja ugovora o radu, internih opštih akata kojima se regulišu radni odnosi, kao i usluge zastupanja u postupcima utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika, a naročito usluge zastupanja u svim vrstama radnih sporova.

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža kako savjetodavne usluge tako i usluge zastupanja u parničnim, vanparničnim, izvršnim, krivičnim, prekršajnim i upravnim postupcima odnosno usluge zastupanja u upravnim sporovima kao i postupcima za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, starajući se o zaštiti prava i interesa klijenata i ishodu postupka.

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža usluge zastupanja u postupcima sticanja, korišćenja, raspolaganja i zaštite prava svojine, kao neprikosnovenog prava dignutog na rang ustavnog načela. Korpus stvarnih prava čiju zaštitu klijentima pruža advokatska kancelarija odnosi se i na zaštitu drugih stvarnih prava i državine te na zastupanje u vanparničnim postupcima diobe stvari i imovine u suvlasništvu, uređenja međa kao i zastupanje radi zaštite stvarnih prava pred organima uprave.

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža usluge zastupanja u upravnim postupcima pred svim organima uprave, inspekcijskim organima, ali i svim drugim organima koji na osnovu zakona obavljaju poslove državne uprave. Takođe, advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža usluge zastupanja pred upravnim sudovima u upravnim sporovima .

Advokatske usluge

Pouzdana i efikasna pravna rješenja

Za uspješno rješenje vaših pravnih problema, potreban vam je advokat koji posjeduje znanje, vještinu, integritet, autoritet i iskustvo.