Andrea Riggins

Advocate

Legal advice is the application of abstract principles of law to the concrete facts of the client’s case in order to advise the client about what they should do next. In many countries, only a properly licensed lawyer may provide legal advice to clients for good consideration, even if no lawsuit is contemplated or is in progress. Therefore, even conveyancers and corporate in-house counsel must first get a license to practice, though they may actually spend very little of their careers in court. Failure to obey such a rule is the crime of unauthorized practice of law.

In other countries, jurists who hold law degrees are allowed to provide legal advice to individuals or to corporations, and it is irrelevant if they lack a license and cannot appear in court. Some countries go further; in England and Wales, there is no general prohibition on the giving of legal advice. Sometimes civil law notaries are allowed to give legal advice, as in Belgium. In many countries, non-jurist accountants may provide what is technically legal advice in tax and accounting matters.

Contact Info

Get in Touch

Working as a lawyer involves practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific individualized problems.

advokatdamjanovic.com+387 65 541347
Sokolac, 71 350, Cara Lazara 38

Practice Areas

Get Qualified Help

Rješavanje sporova

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža kako savjetodavne usluge tako i usluge zastupanja u parničnim, vanparničnim, izvršnim, krivičnim, prekršajnim i upravnim postupcima odnosno usluge zastupanja u upravnim sporovima kao i postupcima za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, starajući se o zaštiti prava i interesa klijenata i ishodu postupka.

Porodično pravo

Polazeći od značaja koji u društvu ima porodica odnosno značaja i kompleksnosti pitanja koja proističu iz porodičnih odnosa, advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža kako savjetodavne usluge u oblasti porodičnog prava tako i usluge zastupanja u postupcima razvoda braka, podjele zajedničke imovine, utvrđivanja postojanja bračne zajednice, zakonskog izdržavanja, stavljajući uvijek težište na zaštitu interesa djece i njihovih prava.

Nasljedno pravo

Poslovna orijentacija advokatske kancelarije advokata Dušana M. Damjanovića usmjerena je i na pružanje kako savjetodavnih usluga u oblasti nasljednog prava tako i na zastupanje u svim vrstama sporova iz nasljedno pravnih odnosa, a naročito na zastupanje u postupcima raspravljanja zaostavštine, sačinjavanje testamenata kao i zastupanje u postupcima za poništavanje ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju te zastupanje u postupcima za poništavanje testamenta.

Radno pravo

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića, vrlo analitično, uz izuzetnu posvećenost interesima klijenata, pruža kako usluge pravnog savjetovanja u oblasti radnog prava tako i usluge sačinjavanja ugovora o radu, internih opštih akata kojima se regulišu radni odnosi, kao i usluge zastupanja u postupcima utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika, a naročito usluge zastupanja u svim vrstama radnih sporova.